Sepetim (- Ürün)
0 / 0

Eser Sözleşmesi

 

iyidavet.com
 
ESER SÖZLEŞMESİ
 
-Tasarım Ürünü Olan Emtialar İçin Geçerlidir-

 

MADDE 1 – KONU;

İşbu sözleşmenin konusu, Semih TEKTEN - Enginar Teknoloji’nin (bu kısımdan sonra kısaca YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) İŞSAHİBİNE, www.iyidavet.com internet sitesi üzerinden satışını yaptığı,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – YÜKLENİCİ BİLGİLERİ;

Unvanı  : Semih TEKTEN - Enginar Teknoloji
Adresi   : Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:5 Workinton, Carousel AVM, 34140, Bakırköy, İstanbul
Telefon  0850 533 10 12
Email     : iletisim@iyidavet.com

MADDE 3 – İŞSAHİBİ BİLGİLERİ;

Adı/Soyadı/Unvanı          :  MÜŞTERİ ADI 
Adresi                                MÜŞTERİ ADRESİ 
Telefon                              MÜŞTERİ TELEFONU 
Email                                  MÜŞTERİ EMAIL ADRESİ 

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ;

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün/Hizmet türü           : 
Adedi                                :
BEDEL (KDV Dahil)        :
Kargo Ücreti                    :
Ödeme Şekli                    :
Teslimat Adresi               :
Teslim Edilecek Kişi       
Fatura Adresi                   

YÜKLENİCİ ve İŞSAHİBİNDEN müteşekkil taraflar, yukarıda yazılı tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan etmekte olup, tüm sorumluluk taraflara aittir.

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER;

5.1- İŞSAHİBİ, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için İŞSAHİBİNİN yukarıda belirttiği yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3- Sözleşme konusu ürün, doğrudan doğruya alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden YÜKLENİCİ sorumlu tutulamaz.

5.4- Ürünün tesliminden sonra İŞSAHİBİNE ait kredi kartının YÜKLENİCİNİN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini YÜKLENİCİYE ödememesi halinde ürünün 3 gün içinde YÜKLENİCİYE geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri İŞSAHİBİNE aittir.

5.6- YÜKLENİCİ, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu olayların akışı içerisinde uygun bir sürede İŞSAHİBİNE bildirir. Bu halde taraflarca farklı bir anlaşmada karar kılınmamış ve uyuşmazlık doğmuşsa, sipariş iptal edilmiş sayılır; İŞSAHİBİNDEN alınan ücret alıcıya iade edilir. YÜKLENİCİ ise eseri meydana getirme ve teslim etme borcundan kurtulur.

5.7- Teslimatlar yalnızca YÜKLENİCİ tarafından belirlenen kargo şirketleri veya YÜKLENİCİNİN dağıtım ağı ile kimlik kontrolü yapılarak teslim edilir. Farklı bir kargo şirketi ile teslimat talep edilemez.

5.8- Sipariş edilen paket teslim alınırken İŞSAHİBİ tarafından mutlaka kontrol edilmeli hasarlı veya hatalı paketler teslim alınmamalıdır. Paket teslim alındığı anda sipariş kargo yetkilisi tarafından eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmiş olur.

 

MADDE 6- AYIP VE İHBAR HÜKÜMLERİ;

6.1- İŞSAHİBİ, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir.

6.2- Eserin ayıplı olması, yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, İŞSAHİBİNİN verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple İŞSAHİBİNE yüklenebilecek olursa İŞSAHİBİ, eserin ayıplı olmasından doğan haklarını kullanamaz.

6.3- Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, YÜKLENİCİ her türlü sorumluluktan kurtulur. İŞSAHİBİ, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 7 – SÖZLEŞMEDEN CAYMA VEYA DEĞİŞİM TALEBİ;

7.1- İşbu sözleşme doğrultusunda YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan her türlü fiziki ya da dijital tasarım ürünü ESER mahiyetinde olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler bakımından İŞSAHİBİNİN cayma hakkı bulunmamaktadır. Nitekim, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesine göre de tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler bakımından İŞSAHİBİNİN cayma hakkı bulunmamaktadır.

7.2- Yukarıdaki fıkrada da hüküm altına alındığı üzere, işbu sözleşmeden doğan “eser meydana getirme” borcu niteliği gereği iade ve cayma işlemlerinden müstesnadır. Bu kapsamda, YÜKLENİCİ tarafından meydana getirilen eserin misliyle değişimine ilişkin talepler de kabul edilemeyecek olup, İŞSAHİBİNİN değişim hakkı yoktur.

7.3- İşbu sözleşme kapsamında meydana getirilen eserlerin, henüz eser meydana getirilip İŞSAHİBİNE teslim edilmediği aşamada İŞSAHİBİNİN işin niteliğine göre olağan kabul edilebilecek revizyon talepleri YÜKLENİCİ tarafından değerlendirilebilir. Bu husustaki takdir yetkisi YÜKLENİCİYE ait olup, revizyon talebinin kabul edilmesi zorunlu değildir.

7.4- Yukarıda yazılı fıkralar ile hüküm altına alınmayan hususlar bakımından, aleyhe hususların tatbikinin kabulü anlamına gelmemekle beraber 6098 s. Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ ;

8.1- İŞSAHİBİ, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi en az yedi gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla feshedebilir.

8.2- Eserin tamamlanması, işsahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkânsızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında işsahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.

8.3- İşsahibinin bedel ödeme borcu, işbu sözleşmenin kurulması ile muaccel olur.

8.4- Eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak YÜKLENİCİ tarafından eserin cari ve rayiç durumuna göre belirlenir.

 

MADDE 9 - ÖDEME VE TESLİMAT;

9.1- ALICI, banka havalesi / EFT yapmak ya da kredi kartı / banka kartı ile ödeme yapmak suretiyle SATICININ İYZİCO isimli aracı uygulamada ya da sair aracı finans kuruluşlarında yer alan hesabına ödeme yapar. Ancak SATICININ aracı şirket kullanması zorunlu olmayıp, taraflar arasındaki harici anlaşmaya göre SATICIYA ait farklı bir banka hesabına ödeme yapılması yahut da elden ödeme yapılması da mümkündür. Ödemeye ilişkin ispat külfeti ALICIDA olup, SATICININ sorumluluğu sözleşmeye konu ürünü teslim etmekten ibarettir.

9.2- ALICI, SATICIYA ait web sitesi üzerinden kredi kartlarından herhangi biri ile çevrimiçi peşin ödeme ya da çevrimiçi taksit olanaklarından yararlanarak ödeme yapabilir. Çevrimiçi ödemelerde sipariş sonunda ALICIYA ait kredi kartından sipariş tutarı kadar para çekim işlemi gerçekleşir. Siparişin işbu sözleşme doğrultusunda iptali veya stok sorunları yahut sair ifa imkansızlıkları nedeniyle yaşanacak sipariş iptallerinde para iadesi ALICIYA ait banka hesabına 7 iş günü içerisinde yapılır. Ancak, ALICI banka hesabını doğru ve eksiksiz olarak bildirmek zorunda olup, eksik veya hatalı bildirimlerden ALICI sorumludur.

 

MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME;

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar bakımından İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkili olup, taraflar yukarıda yazılı tüm bu hususlar hakkında özgür ve açık iradeleri doğrultusunda anlaşmaya varmışlardır.

 

YÜKLENİCİ; İŞSAHİBİ;
   
UNVAN : Semih TEKTEN - Enginar Teknoloji AD/UNVAN :  MÜŞTERİ ADI 
  ADRES :  MÜŞTERİ ADRESİ 
  TELEFON :  MÜŞTERİ TELEFONU 
İMZA : İMZA :