Sepetim (- Ürün)
0 / 0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

iyidavet.com
 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
-Tasarım Ürünü Olmayan Emtialar İçin Geçerlidir-

 

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, Semih TEKTEN’in (bu kısımdan sonra kısaca SATICI olarak anılacaktır) ALICI’ya, www.iyidavet.com internet sitesi üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:  

Unvanı       : Semih TEKTEN - Enginar Teknoloji
Adresi        : Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:5 Workinton, Carousel AVM, 34140, Bakırköy, İstanbul
Telefon       0850 533 10 12
Email          : iletisim@iyidavet.com

 
MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:  

Adı/Soyadı/Unvanı          :  MÜŞTERİ ADI 
Adresi                                MÜŞTERİ ADRESİ 
Telefon                              MÜŞTERİ TELEFONU 
Email                                  MÜŞTERİ EMAIL ADRESİ 

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet türü___ :
Adedi_________________:
Satış Fiyatı (KDV Dahil)__:
Kargo Ücreti___________:
Ödeme Şekli___________:
Teslimat Adresi________ :
Teslim Edilecek Kişi____ :
Fatura Adresi__________ :

Taraflar yukarıda yazılı tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan etmekte olup, tüm sorumluluk taraflara aittir.

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

5.1- ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için ALICININ yukarıda belirttiği yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3- Sözleşme konusu ürün, doğrudan doğruya alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4- SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.5- Ürünün tesliminden sonra ALICIYA ait kredi kartının SATICININ kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICIYA ödememesi halinde  ürünün 3 gün içinde SATICIYA geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIYA aittir.

5.6- SATICI, mücbir sebepler veya  nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu olayların akışı içerisinde uygun bir sürede ALICIYA bildirir. Bu halde taraflarca farklı bir anlaşmada karar kılınmamış ve uyuşmazlık doğmuşsa, sipariş iptal edilmiş sayılır; ALICIDAN alınan ücret alıcıya iade edilir. SATICI ise ürünleri teslim etme borcundan kurtulur.

5.7- Teslimatlar yalnızca SATICI tarafından belirlenen kargo şirketleri veya SATICININ dağıtım ağı ile kimlik kontrolü yapılarak teslim edilir. Farklı bir kargo şirketi ile teslimat talep edilemez.

5.8- Sipariş edilen paket teslim alınırken ALICI tarafından mutlaka kontrol edilmeli hasarlı veya hatalı paketler teslim alınmamalıdır. Paket teslim alındığı anda sipariş kargo yetkilisi tarafından eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmiş olur.

 

MADDE 6- TİCARİ SATIŞLARDA AYIP VE İHBAR HÜKÜMLERİ;

6.1- Sözleşmenin her iki tarafının da tacir olduğu ticari satışlarda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği ALICI, sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla yükümlü ve külfetlidir.

6.2- ALICI, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu SATICIYA NOTER KANALIYLA 3 gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde ALICI, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince teslim edilen ürünü kabul etmiş sayılır.

6.3- Sözleşmenin her iki tarafının da tacir olduğu ticari satışlarda; ALICININ kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde NOTER KANALIYLA derhal SATICIYA ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde ALICI, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

6.4- Sözleşmenin her iki tarafının da tacir olduğu ticari satışlarda ALICI, yukarıdaki prosedürü yerine getirdikten sonra ayıp sebebiyle ürünü iade edecekse, tüm malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynı şekilde geri göndermelidir. Ayrıca, irsaliye ve fatura tüm asıl ve kopyaları ürünlerle birlikte gönderilir.

6.5- Sözleşmenin her iki tarafının da tacir olduğu ticari satışlarda SATICI, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında ürünün kendisine teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; ALICININ beyanlarında haklı olması halinde ayıplı ürünü değiştirerek ALICIYA teslim eder.

6.6-  Sözleşmenin her iki tarafının da tacir olduğu ticari satışlarda; ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup ALICI ve SATICI belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 7 – TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE İADE VE DEĞİŞİM:

7.1- ALICININ tüketici sıfatlı olması halinde ALICI, almış olduğu ürünü ambalajını açmadan, kullanmadan ve bozulmasına imkan vermeden teslim tarihinden itibaren on dört gün içinde sözleşmeden caymak suretiyle iade edebilir. Ürünü iade etmeden önce iade nedeni belirtilerek fatura ve sipariş numarasını içeren bir e-posta ile iletisim@iyidavet.com adresine e-posta gönderilmesi gerekir. Ürün bütün standart aksesuarları, ambalajları ve ALICI adına kesilen faturası ile birlikte SATICIYA iade edilir. ALICININ kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICININ zararlarını tazmin eder. Ürününü iade edilmesinden sonra, ALICININ talebine göre değişmekle birlikte, ürün yerine bir başka ürün veya ürünün bedeli ALICIYA ait banka hesabına iade edilir. İade sebebiyle doğacak muhtemel tüm giderler ALICIYA aittir.

7.2- Taşıma Sırasında Hasar Görmüş Ürünler;

Sözleşmenin bir tarafının tüketici olduğu satışlarda ALICI, taşıma sırasında zarar görmüş ürünleri teslim almaz ve taşıma şirketine hasar ile ilgili bir tutanak tutturur. Ürüne zarar vermeyecek şekilde kutuda, ambalajda olabilecek olağan hasar ve ezikliklerden dolayı ürün iade edilemez. Taşıma sırasındaki hasarın fark edilmesine ragmen taşıyıcıya tutanak tutturulmadan ürünün olduğu gibi teslim alınması halinde ürün üzerindeki hasar kabul edilmiş sayılır. Kabul edilmeyen ürünün hasar tutanağı ALICI tarafından SATICIYA ulaştırıldıktan sonra SATICI, en kısa süre içinde ürünün yenisini ALICIYA ulaştırır. 

7.3- Ayıplı Ürünler;

Sözleşmenin bir tarafının tüketici olduğu satışlarda ALICI, sonradan fark edilen ayıplı ürünleri, ayıplarını belirterek fatura ve sipariş numarasını içeren e-posta’yı iletisim@iyidavet.com adresine gönderir. Teslim edilen ürünün ayıplı olması durumunda SATICI, ürünü yenisi ile değiştirir.

7.4- İade nedeniyle ödenecek taşıma masrafları ALICI tarafından karşılanır.

7.5- Tüm bu hükümler, iadesi ya da ayıpsız misliyle değişimi mümkün olan ürünler bakımından geçerli olup, niteliği gereği bu özelliğe sahip olmayan ürünler bakımından işbu hüküm uygulanmaz. Sözü geçen ürünler hakkındaki talepler, işbu sözleşmenin 8’inci maddesinin 3’üncü bendinde yer alan hükme tabidir.

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI:

8.1- ALICI tüketici ile SATICI arasında yapılacak satış işlemlerinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi uygulanır. Buna göre;

8.2- Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

8.3- ALICININ tüketici olduğu hallerde ALICI, SATICI ile akdedeceği aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

ç) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

d) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler ile,

e) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ve,

f) Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallara ilişkin sözleşmeler.

8.3- Yukarıda alıntılanan cayma hakkına ilişkin hüküm, NİTELİĞİ GEREĞİ CAYMA HAKKINA TABİ OLMAYACAK ÜRÜNLER BAKIMINDAN GEÇERLİ OLMAYIP, YALNIZCA NİTELİĞİ GEREĞİ CAYMAYA UYGUN ÜRÜN SATIŞLARI BAKIMINDAN CARİDİR.

 

MADDE 9 – ÖDEME VE TESLİMAT:

9.1- ALICI, banka havalesi / EFT yapmak ya da kredi kartı / banka kartı ile ödeme yapmak suretiyle SATICININ İYZİCO isimli aracı uygulamada ya da sair aracı finans kuruluşlarında yer alan hesabına ödeme yapar. Ancak SATICININ aracı şirket kullanması zorunlu olmayıp, taraflar arasındaki harici anlaşmaya göre SATICIYA ait farklı bir banka hesabına ödeme yapılması yahut da elden ödeme yapılması da mümkündür. Ödemeye ilişkin ispat külfeti ALICIDA olup, SATICININ sorumluluğu sözleşmeye konu ürünü teslim etmekten ibarettir.

9.2- ALICI, SATICIYA ait web sitesi üzerinden kredi kartlarından herhangi biri ile çevrimiçi peşin ödeme ya da çevrimiçi taksit olanaklarından yararlanarak ödeme yapabilir. Çevrimiçi ödemelerde sipariş sonunda ALICIYA ait kredi kartından sipariş tutarı kadar para çekim işlemi gerçekleşir. Siparişin işbu sözleşme doğrultusunda iptali veya stok sorunları yahut sair ifa imkansızlıkları nedeniyle yaşanacak sipariş iptallerinde para iadesi ALICIYA ait banka hesabına 7 iş günü içerisinde yapılır. Ancak, ALICI banka hesabını doğru ve eksiksiz olarak bildirmek zorunda olup, eksik veya hatalı bildirimlerden ALICI sorumludur.

 

MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında her iki tarafın da tacir olması durumunda, taraflar arasında doğacak uyuşmazlıkları çözmeye İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Alıcının tüketici olması durumunda genel yetki kuralları uygulanır.

 

SATICI; ALICI;
   
UNVAN : Semih TEKTEN - Enginar Teknoloji AD/UNVAN :  MÜŞTERİ ADI 
  ADRES :  MÜŞTERİ ADRESİ 
  TELEFON :  MÜŞTERİ TELEFONU 
İMZA : İMZA :